Obsah

Ředitelka                              Václava Bílá

Učitelky                                 Mgr. Lena Jurášová

                                                Jiřina Burešová

Školnice                                Petra Šilhánková

Vedoucí školní jídelny       Petra Šilhánková

Kuchařka                              Romana Valešová

Pověřenec na ochranu osobních údajů: Ing. Milan Karabec